PRIVATUMO POLITIKA

 
UAB „Vajulitas, V. Kupino firma“, į.k. 157665935, registracijos adresas Mituvos g. 2, (buvęs Savanorių pr. 271), LT-50130 Kaunas, yra asmens duomenų, kurie gaunami, naudojantis šia interneto svetaine, valdytojas.
 
Mes vertiname Jūsų privatumą, todėl šia privatumo politika norime Jums trumpai paaiškinti, kaip mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis, t. y. bet kokią informaciją, iš kurios tiesiogiai ar netiesiogiai būtų galima nustatyti Jūsų asmenį.
 
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes vadovaujamės Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.
 

KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME IR KODĖL

 
Jeigu Jūs registruojatės mūsų internetinėje svetainėje, norėdami užsisakyti mūsų teikiamą naujienlaiškį, mes tuomet renkame ir tvarkome Jūsų elektroninio pašto adresą.
 
Jeigu Jūs mums pateikiate internetinio užsakymo užklausą, mes renkame ir tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis:
 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Telefono numeris;
 • Elektroninio pašto adresas.
Šiuos asmens duomenis mes renkame ir tvarkome, siekdami suteikti Jums visą būtiną informaciją apie Jus dominančias prekes.
 
Kitais, nei nurodyta aukščiau, tikslais mes Jūsų asmens duomenų netvarkome ir jokiems kitiems tretiesiems asmenims neperduodame, tačiau pildant atitinkamo miesto (Kauno, Šiaulių, Klaipėdos) internetinės užklausos formą Jūsų duomenys perduodami tos parduotuvės administratoriui. Jūsų asmens duomenis galėtume perduoti kitiems asmenims tik tokiu atveju, jei gautume Jūsų sutikimą ir / ar privalėtume vykdyti teisės aktuose mums nustatytą pareigą (pvz. privalomas perdavimas teisėsaugos institucijoms).
 
ASMENS DUOMENŲ GAVIMO ŠALTINIAI
 
Mes tvarkome tik tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs pats mums nurodote, registruodamiesi mūsų interneto svetainėje (dėl naujienlaiškio gavimo ir / ar pateikdami užklausą dėl pageidaujamų prekių).
 
Iš jokių kitų šaltinių, tokių kaip tretieji asmenys, viešieji registrai ir / ar kita, mes Jūsų asmens duomenų nerenkame.
 

KIEK LAIKO MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

 
Jūsų pateikti duomenys dėl mūsų paslaugų teikimo tvarkomi ne ilgiau nei tai būtina konkrečiam tikslui pasiekti, bet visais atvejais ne ilgiau nei 2 metus.
 
Jūs turite teisę bet kada atsisakyti užsakyto naujienlaiško, paspaudę kiekvieno naujienlaiškio apačioje esančią nuorodą. Tokiu atveju Jūsų asmens duomenys bus nedelsiant ištrinti.
 

KOKIAS TEISES JŪS TURITE

 
Jūs turite teisę bet kada kreiptis į mus su prašymu:
 
 • sužinoti, kokius Jūsų asmens duomenis mes turime ir tvarkome, ir su jais susipažinti;
 • nesutikti su duomenų tvarkymu, reikalauti apriboti, sustabdyti, ištrinti asmens duomenis, jeigu jie tvarkomi neteisėtai arba jų tvarkymas nebereikalingas;
 • ištaisyti Jūsų asmens duomenis, jeigu nustatėte, jog jie nėra tikslūs ir / ar pertekliniai;
 • sužinoti, kokiems gavėjams jie buvo teikti per paskutinius vienerius metus, jei buvo teikti;
 • perkelti Jūsų asmens duomenis, t. y. pateikti Jums patogiu formatu arba tiesiogiai persiųsti kitam duomenų valdytojui;
 • atšaukti duotą sutikimą tiesioginei rinkodarai (naujienlaiškiams) ir / ar slapukų naudojimui.
Dėl visų aukščiau nurodytų atvejų galite kreiptis į mus elektroniniu paštu: info@eurotent.lt ,registruotu laišku. Svarbu, kad kreipdamiesi į mus, Jūs tinkamai save identifikuotumėte, kad mes galėtume tinkamai ir operatyviai įgyvendinti Jūsų prašymą.
 
Gavę Jūsų prašymą, mes Jums pažadame ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikti Jums atsakymą ir atlikti Jūsų prašyme nurodytus veiksmus ar motyvuotai atsisakyti juos atlikti.
 
Taip pat informuojame, kad Jūs turite teisę savo pažeistas teises ginti pateikdami skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt).
 

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

 
Mūsų internetiniame puslapyje mes naudojame tam tikrus slapukus („cookies“), kad galėtume užtikrinti mūsų internetinės svetainės funkcionalumą, analizuoti svetainės patogumą, žinomumą.
 
Mūsų internetinėje svetainėje yra naudojami šie slapukai:
 
 • Būtinieji slapukai, kurie padeda užtikrinti tinkamą interneto svetainės veikimą;
 • „Google analytics“ slapukai ( __utma; __utmc; __utmz; __utmt; utmb), kurie leidžia mums matyti internetinės svetainės lankomumą, kanalus, per kuriuos patenkama į mūsų puslapį, pvz. ar prisijungiate tiesiogiai iš Facebook paskyros. Šie slapukai dažniausiai galioja 10 minučių, kai kurie iš jų –  2 metus (__utma).
 
Jūsų patogumui pateikiame nemokamą internetinę nuorodą, kurioje galite surasti konkrečioje internetinėje svetainėje naudojamus slapukus: https://www.cookieserve.com/.
 
Jūs turite teisę nesutikti su slapukų naudojimu ir juos išjungti. Tačiau turime Jus įspėti, kad nesutikus su slapukų naudojimu, negalėsime užtikrinti visiško puslapio funkcionalumo ir mūsų internetinė svetainė tokiu atveju gali veikti netinkamai.
 

SOCIALINIAI PORTALAI

 
Tiesiogiai iš mūsų puslapio Jūs galite prisijungti prie Facebook tinklapyje esančios mūsų paskyros. Tačiau šioje privatumo politikoje pateikta informacija nėra niekaip susijusi su socialiniame portale Facebook taikomomis asmens duomenų naudojimo, tvarkymo taisyklėmis, todėl, Jums naudojantis Facebook portalu, rekomenduojame atskirai susipažinti su šio portalo privatumo politika.
 
Jei Jums kilo papildomų neaiškumų ir / ar klausimų, susijusių su šia privatumo politika ir mūsų internetinėje svetainėje tvarkomais Jūsų asmens duomenis, maloniai prašome kreiptis el.paštu: info@eurotent.lt